Slide 1
Slide 1

Dzięki Akademii mogłam osiągnąć dosłownie to, co wydawało mi się wcześniej niemożliwe. Otrzymałam fantastyczne wsparcie w liceum, które było dopasowanie idealnie na miarę moich naukowych możliwości i pozwoliło mi zawalczyć o moje marzenie z liceum, czyli doktorat. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i życzliwość.

Liliana Jęziorska, absolwentka AST, obecnie doktorantka na Uniwersytecie Southampton

Dobra edukacja to kapitał na całe życie. To okno na świat i pierwszy krok w realizacji ambitnych celów i marzeń.
Ja również kiedyś dostałem taką szansę, dlatego dziś też chcę wspierać dzieci w drodze na najlepsze uczelnie świata.
SEBASTIAN KULCZYK
Przewodniczący Rady Nadzorczej KI

Doradztwo w wyborze ścieżki edykacyjnej

oraz dostęp do unikalnej sieci kontaktów partnera Akademii

Ekskluzywne zajęcia merytoryczne

oraz warsztaty i konsultacje. Wieloletnie doradztwo edukacyjne dopasowane do potrzeb każdego dziecka.

Pomoc w przygotowaniu
aplikacji

na najlepsze uniwersytety świata a także wiodące polskie uczelnie

Aktualności

Edycja 2023

Trzy nowe uczennice – Zuzanna Posała, Zofia Baran, Karina Robakowska – zostały oficjalnie powitane w gronie podopiecznych Akademii Szkolnych Talentów.. W czasie inauguracji piątego roku akademii w Warszawie szczególnym momentem była rozmowa z pomysłodawcą programu – Sebastianem Kulczykiem – a także z dotychczasowymi absolwentami Akademii, funkcjonującej już od 2018 roku.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2023

Listopad 2023

Edycja 2022

Krzysztof Henschel, Kacper Mila, Marianna Pawela oraz Martyna Trzcińska – to laureaci czwartej edycji Akademii Szkolnych Talentów. Jury konkursu w pierwszym etapie wyłoniło 12 finalistów, a następnie czterech laureatów. Poziom osób aplikujących był bardzo wysoki a podopieczni, którzy dołączyli do programu mogą pochwalić się nie tylko wyjątkową motywacją do rozwoju akademickiego, ale także imponującymi osiągnięciami na płaszczyźnie sportowej i artystycznej. Pod skrzydłami Akademii będą mogli skutecznie rozwijać swoje pasje.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2022

Październik 2022

Edycja 2021

Rekrutacja w 2021 roku była wyjątkowa. Z otrzymanych zgłoszeń jury konkursu wyłoniło 18 finalistów, a następnie aż 9 laureatów. Poziom konkursu był bardzo wysoki, dlatego komisja rekomendowała przyjęcie do Akademii Szkolnych Talentów o cztery osoby więcej niż planowano. Tym samym od 2021 roku Akademia Szkolnych Talentów liczy aż 17 uczniów pochodzących z różnych miejscowości z całej Polski: Dąbrówki, Głuchowa, Inowrocławia, Konarzewa, Leżajska, Rudy Łańcuckiej, Suchego Lasu oraz Krakowa, Poznania, Szczecina i Warszawy.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2021

Listopad 2021

Maks Bystrzycki, Jan Matczak, Oliwia Siuda oraz Julia Stanisławiak, to czworo laureatów drugiej edycji Akademii Szkolnych Talentów - wyjątkowego na polskim rynku programu, powstałego z inicjatywy Sebastiana Kulczyka. Z otrzymanych zgłoszeń jury konkursu wyłoniło 12 finalistów, a następnie 4 laureatów. Druga edycja programu w 2019 roku skierowana była do dzieci pracowników Autostrady Wielkopolskiej oraz Autostrady Eksploatacji w wieku 14-17 lat, które dobrze posługują się językiem angielskim, wyróżniają się w nauce i realizują swoje pasje.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2019

Grudzień 2019

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Kulczyk Investment w Warszawie, czworo nowych adeptów Akademii Szkolnych Talentów otrzymało pamiątkowe certyfikaty…

… oraz upominki od Sebastiana Kulczyka.

Uczestnikom Akademii gratulowali Dagmara Cieśla z Zarządu KI One…

… oraz Jan Jancewicz, Wiceprezes Zarządu Autostrady Eksploatacji…

… który wraz Krzysztofem Bernatowiczem, Prezesem Zarządu Autostrady Eksploatacji, życzyli wielu sukcesów nowym podopiecznym Akademii.

Dwa miesiące trwał pierwszy nabór w Qemetica do Akademii Szkolnych Talentów. Z kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursu wyłoniło 10 laureatów: trójkę nastolatków z Inowrocławia, dwójkę z Warszawy oraz po jednej osobie z Krakowa, Leżajska, Dębna, Żagania i Szczecina. Uczestnicy programu – dzieci w wieku od 14 do 19 lat - otrzymają profesjonalną pomoc w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wsparcie ekspertów w drodze po najlepszą edukację na prestiżowych uniwersytetach zagranicznych.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2019

Grudzień 2019

Uroczystość odbyła się w siedzibie Qemetica S.A. w Warszawie. Podczas części oficjalnej laureaci zostali przedstawieni przez Krzysztofa Daniewskiego, prezesa Fundacji Ivy Poland oraz otrzymali specjalne certyfikaty i upominki od Qemetica i Fundacji Ivy Poland.

Przyjęli również gratulacje od Jarosława Sroki z zarządu Kulczyk Investments, który m.in. podziękował rodzicom laureatów za ogromny wysiłek, jakim jest wychowanie tak zdolnej i ambitnej młodzieży.

Artur Osuchowski członek zarządu Qemetica S.A. przypomniał, że edukacja i wiedza jest najcenniejszym kapitałem na całe życie.

Dodatkową niespodzianką było wręczenie symbolicznych „biletów do Oksfordu” czterem osobom które zdobyły najwyższe oceny podczas rekrutacji. Na trzydniowe zwiedzanie jednego z najsławniejszych uniwersytetów świata pojadą Szymon Balicki, Antoni Dec, Anna Tetiurka i Aleksandra Witkowska.

Laureaci zostaną objęci indywidualną opieką mentorów Fundacji Ivy Poland, która na co dzień promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zadbają oni o jak najlepsze wykorzystanie potencjału laureatów oraz pomogą im wybrać najlepszą ścieżkę edukacyjną.

Pierwszy etap naboru trwał od 26 września do 21 października 2018 roku. Pracownicy Qemetica mogli zgłaszać swoje dzieci do programu za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Z kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursu, wybrało 20 finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Od 15 listopada do 1 grudnia 2018 roku uczestnicy byli oceniani na podstawie rozmów indywidualnych, które wyłoniły 10 laureatów.

Akademia Szkolnych Talentów

Bezpłatny program wsparcia dla dzieci pracowników spółek należących do Grupy Kulczyk Investments: Qemetica, Autostrady Eksploatacji, Autostrady Wielkopolskiej oraz KI One.
Uczestnicy programu otrzymują pomoc od absolwentów najlepszych uczelni świata w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wyborze najkorzystniejszej ścieżki edukacyjnej. Doradcy z Fundacji Nativated przygotowują ich także do podjęcia studiów na wymarzonych uczelniach w Polsce i na świecie.
Akademia zainicjowana została w 2018 roku przez Sebastiana Kulczyka.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Akademia Szkolnych Talentów, to wyjątkowy program wsparcia edukacyjnego dla pracowników spółek należących do Grupy Kulczyk Investments: Qemetica, Autostrady Eksploatacji, Autostrady Wielkopolskiej oraz KI One, zainicjowany przez Sebastiana Kulczyka. Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych dzieci w edukacji na poziomie ponadpodstawowym i w drodze na uczelnie w Polsce i za granicą. Fundacja Nativated, która jest operatorem programu zapewnia uczestnikom regularne indywidualne zajęcia, które wspierają podopiecznych w ich rozwoju. Udział w programie jest bezpłatny a nabór uczestników odbywa się na zasadzie dwuetapowego konkursu.

Fundacja Nativated obejmuje podopiecznych Akademii doradztwem edukacyjnym, które trwa od momentu dołączenia do programu aż do momentu zdania matury. Zajęcia są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Nauczyciele dbają o odpowiedni rozwój talentów, pasji i umiejętności swoich podopiecznych, opracowując indywidualne plany rozwoju. Fundacja systematycznie monitoruje postępy uczestników w nauce, a – w późniejszym etapie – pomaga podopiecznym w przygotowaniu do aplikacji na studia.

Podopieczni otrzymują regularne wsparcie w ramach nauki przedmiotów szkolnych aby upewnić się, że wyniki maturalne, jakie uzyskują są wystarczające na ich wszystkie wymarzone uczelnie. Uczniowie, którzy mają ambicje na udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych są objęci programem specjalnych zajęć z laureatami olimpiad, które pomagają im uzyskać najlepsze możliwe wyniki.

Podopieczni Fundacji zostaną również objęci zajęciami merytorycznymi prowadzonymi przez studentów oraz absolwentów najlepszych uczelni polskich i zagranicznych przygotowującymi do aplikacji na uczelnie w Polsce i za granicą.

Prowadzone przez Fundację zajęcia opierają się na systematycznych indywidualnych spotkaniach realizowanych wirtualnie za pomocą autorskich rozwiązań technologicznych Fundacji.

Rolą Akademii Szkolnych Talentów jest umożliwienie podopiecznym rozwoju swoich pasji i zwiększenie szans na dostanie się na wymarzone studia. Doradcy wspierają podopiecznych Akademii często przez kilka lat, do czasu zdania egzaminu dojrzałości, oferując konsultacje i doradzając w zakresie wyboru optymalnej ścieżki edukacyjnej.
W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie podopiecznemu Akademii Szkolnych Talentów stypendium naukowego na okres studiów na wymarzonej uczelni. Decyzja taka jest wyjątkowym gestem związanym z uhonorowaniem unikalnych osiągnięć stypendysty.
Finalna decyzja zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim:
- udokumentowanych sukcesach naukowych osiągniętych przed dostaniem się na studia.
- udokumentowanej aktywności w inicjatywach pozaszkolnych (konkursy, wolontariaty, działalność społeczna)
- celujących wynikach w nauce i na egzaminie dojrzałości.
- wysokiej punktacji podczas aplikowania na uczelnię zagraniczną, potwierdzającej przyjęcie na studia.
W danym roku może być przyznane maksymalnie jedno stypendium naukowe od Akademii Szkolnych Talentów.

Akademia Szkolnych Talentów, to program skierowany do dzieci pracowników spółek należących do Grupy Kulczyk Investments: Qemetica, Autostrady Eksploatacji, Autostrady Wielkopolskiej oraz KI One, odbywających naukę w liceum lub technikum. Jego uczestnikami mogą zostać uczniowie, którzy dobrze posługują się językiem angielskim, wyróżniają się w nauce, realizują swoje pasje i marzą o studiach na najlepszych uniwersytetach świata i Polski.

Program w 2023 roku obejmie 3 nowych uczniów, którzy zostaną wyłonieni spośród finalistów konkursu. Ograniczona liczba miejsc jest podyktowana wyjątkową formułą programu, którego podopieczni zostaną objęci indywidualnym, wieloletnim i systematycznym doradztwem edukacyjnym oraz programem zajęć merytorycznych.

Rekrutacja do edycji 2023/24 Akademii Szkolnych Talentów odbędzie się w dwóch etapach na przestrzeni sierpnia, września tego roku. Do rozmów rekrutacyjnych w drugim etapie zostanie zaproszonych do 20 osób w oparciu o ocenę formularzy złożonych w etapie pierwszym. Poniżej przedstawiamy harmonogram i zasady tegorocznego naboru. Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji.

Etap 1 – Złożenie formularza aplikacyjnego

● Uczestnicy będą mogli składać aplikacje między 21 sierpnia a 9 września 2023 roku
● Uczestnicy pierwszego etapu będą musieli wypełnić specjalny, interaktywny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej „Akademii Szkolnych Talentów”.
● Zgłoszenie musi zawierać m.in. dane osobowe i kontaktowe uczestnika, informacje o bieżącej i ukończonej edukacji uczestnika, informacje o pasjach i osiągnięciach uczestników. W ramach zgłoszenia kandydat będzie musiał także napisać esej w języku angielskim na wskazany w formularzu temat, opowiedzieć o swoich motywacjach do uczestnictwa w Akademii i wykazać się krytycznym myśleniem w odpowiedzi na pytania problemowe.

Etap 2 – Rozmowy rekrutacyjne

● Uczestnicy wybrani do udziału w drugim etapie zostaną o tym poinformowani do 12 września 2023 roku.
● W ramach drugiego etapu każdy z uczestników odbędzie rozmowę z komisją rekrutacyjną. Rozmowa odbędzie się częściowo w języku polskim a częściowo po angielsku. Rozmowa sprawdzi motywację uczestników, umiejętność krytycznego myślenia jak i zdolność posługiwania się językiem angielskim. Poruszone zostaną także zagadnienia opisane przez uczestników w formularzu złożonym w pierwszym etapie.
● Rozmowy w ramach drugiego etapu odbędą się pomiędzy 14 a 19 września 2023 roku.
● Uczestnicy wybrani do udziału w Akademii Szkolnych Talentów zostaną o tym poinformowani do 22 września 2023 roku.
● Uczestnicy wybrani do udziału w Akademii Szkolnych Talentów zostaną zaproszeni na uroczystą inaugurację roku szkolnego, która odbędzie się w październiku 2023 roku.

Aby zgłosić kandydaturę swojego dziecka do Akademii Szkolnych Talentów, należy wypełnić specjalny interaktywny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej Akademii Szkolnych Talentów. Zgłoszenie musi zawierać m.in.

● dane osobowe i kontaktowe Uczestnika,
● dane osobowe i kontaktowe rodzica Uczestnika,
● informacje o bieżącej i ukończonej edukacji Uczestnika,
● informacje o dotychczasowej działalności i doświadczeniu Uczestnika,
● informacje o pasjach, szczególnych zainteresowaniach, osiągnięciach Uczestnika,
● odpowiedzi pisemne na zadanie z zakresu diagnozowania problemów i tworzenia rozwiązań,
● esej Uczestnika w języku angielskim na podany w formularzu temat,
● wyrażoną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, będącego pracownikiem jednego z Partnerów, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym w postaci wizerunku, przez Fundację oraz Partnerów jako administratorów danych, w celach związanych z realizacją i uczestnictwem Uczestnika w Konkursie i potencjalnym uczestnictwem Uczestnika w Akademii Szkolnych Talentów.

Specjalna komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Fundacji Nativated, będzie kierować się przede wszystkim:

● osiągnięciami naukowymi i społecznymi / artystycznymi / sportowymi uczestników,
● oceną eseju napisanego przez kandydatów,
● oceną odpowiedzi na pytania problemowe napisane przez kandydatów,
● poziomem znajomości języka angielskiego,
● motywacją uczestników do podjęcia nauki na prestiżowych uczelniach,
● umiejętnością krytycznego myślenia i argumentacji kandydatów,
● poziomem dojrzałości kandydatów,
● determinacją do osiągnięcia celów edukacyjnych.

Podstawowym celem tego darmowego programu jest wsparcie najbardziej utalentowanych dzieci pracowników spółek należących do Grupy Kulczyk Investments: Qemetica, Autostrady Eksploatacji, Autostrady Wielkopolskiej oraz KI One, poprzez objęcie ich wyjątkową i bezpłatną opieką Fundacji Nativated. Dzięki tej opiece podopieczni znaczącą zwiększają swoje szanse na prawidłowe określenie swoich celów edukacyjnych oraz ich konsekwentną realizację pod okiem profesjonalnych nauczycieli i mentorów.

W skład Komisji Konkursowej wejdzie Prezes Zarządu Fundacji Nativated, Zarząd Fundacji Nativated oraz eksperci powołani przez Fundację.

Partnerem programu jest Fundacja Nativated, która na co dzień promuje i wspiera edukację dzieci na najlepszych światowych uniwersytetach z wykorzystaniem technologii rozwijanych przez portal www.nativated.com, który powołał Fundację do istnienia.

Fundacja dysponuje siecią profesjonalnych nauczycieli szkolnych, olimpijskich oraz studentów i absolwentów najlepszych światowych uczelni, w tym wielu native speakerów języka angielskiego. Większość nauczycieli współpracujących z fundacją studiowała lub studiuje na University of Oxford i University of Cambridge.

Zgodnie z Regulaminem Akademii Szkolnych Talentów, opiekun prawny podopiecznego zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Partnerów programu o zmianie miejsca swojego zatrudnienia, jeśli nowe miejsce zatrudnienia nie jest zapewniane przez Partnerów. W przypadku takiej zmiany zatrudnienia, opiekun podopiecznego wyraża zgodę na wyłączenie go z udziału w Programie.

Pracownik Grupy Kulczyk Investments, Qemetica, Autostrady Eksploatacji, Autostrady Wielkopolskiej, KI One, to każda osoba związana z Qemetica, Autostradą Eksploatacją, Autostradą Wielkopolską lub Grupą Kulczyk Investments i KI One, umową o pracę lub umową cywilnoprawną w dniu zgłoszenia aplikacji do programu.

Tak, eksperci Fundacji Nativated posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wsparcia dzieci w aplikowaniu na wszystkie najlepsze uczelnie w Polsce, Europie i innych częściach świata. Decyzja o destynacji na studia jest podejmowana wspólnie z podopiecznymi i rodzicami. Mentorzy fundacji pomagają podopiecznym w dywersyfikacji aplikacji dzięki czemu rekrutują oni jednocześnie na uczelnie w wielu różnych krajach.

Celem programu jest wsparcie najbardziej uzdolnionych dzieci pracowników spółek należących do Grupy Kulczyk Investments: Qemetica, Autostrady Eksploatacji, Autostrady Wielkopolskiej oraz KI One w rozwoju ich umiejętności i talentów oraz aplikacji na uczelnie. Program nie gwarantuje środków na pokrycie wszystkich kosztów związanych z podjęciem przez dziecko studiów za granicą, choć może ono liczyć na wsparcie ekspertów Fundacji w pozyskaniu różnorodnych stypendiów.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie podopiecznemu Akademii Szkolnych Talentów stypendium naukowego na okres studiów na wymarzonej uczelni. Decyzja taka jest wyjątkowym gestem związanym z uhonorowaniem unikalnych osiągnięć stypendysty.
Finalna decyzja zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim:
- udokumentowanych sukcesach naukowych osiągniętych przed dostaniem się na studia,
- udokumentowanej aktywności w inicjatywach pozaszkolnych (konkursy, wolontariaty, działalność społeczna),
- celujących wynikach w nauce i na egzaminie dojrzałości,
- wysokiej punktacji podczas aplikowania na uczelnię zagraniczną, potwierdzającej przyjęcie na studia.
W danym roku może być przyznane maksymalnie jedno stypendium naukowe od Akademii Szkolnych Talentów.

Nie ma gwarancji, że podopieczni Akademii uzyskują maksymalne wyniki na maturze czy dostaną się na wybrany przez siebie uniwersytet. Jednak dzięki opiece w ramach Akademii Szkolnych Talentów uczniowie znacząco zwiększają swoje szanse na sukces. Odpowiedni dobór zajęć dodatkowych, osiągnięcie świetnych wyników maturalnych, sukces w olimpiadzie, celujący wynik na egzaminie językowym, przygotowanie do wszystkich etapów aplikacji na studia – te wszystkie elementy, nad którymi podopieczni pracują z nauczycielami Fundacji są kluczowe na drodze ku wymarzonym uczelniom.