baner_www
Slide 1
Dobra edukacja to kapitał na całe życie. To okno na świat i pierwszy krok w realizacji ambitnych celów i marzeń.
Ja również kiedyś dostałem taką szansę, dlatego dziś też chcę wspierać dzieci w drodze na najlepsze uczelnie świata.
SEBASTIAN KULCZYK
Prezes Zarządu Kulczyk Investments

Doradztwo w wyborze ścieżki edykacyjnej

oraz dostęp do unikalnej sieci kontaktów partnera Akademii

Ekskluzywne zajęcia merytoryczne

oraz warsztaty i konsultacje. Wieloletnie doradztwo edukacyjne dopasowane do potrzeb każdego dziecka.

Pomoc w przygotowaniu
aplikacji

na najlepsze uniwersytety świata a także wiodące polskie uczelnie

Rekrutacja na rok 2021/22

Rekrutacja do Akademii Szkolnych Talentów obejmuje dwa etapy.
Dwuetapowy konkurs wyłoni finalistów, a następnie laureatów, którzy zostaną objęci kompleksowym i bezpłatnym doradztwem w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej. Pierwszy etap konkursu wystartował już 16 sierpnia i potrwa do 19 września. Pięcioro zwycięzców tej edycji Akademii Szkolnych Talentów poznamy już 2 października 2021 roku.

Etap 1: formularz rekrutacyjny

 • Sekcja 1 – dane osobowe:,
 • Sekcja 2 – dane edukacyjne:
 • Sekcja 3 – dotychczasowe osiągnięcia i pasje:
 • Sekcja 4 – motywacja: zbiera informacje na temat motywacji do udziału w programie.
 • Sekcja 5 – zadanie pisemne po polsku: sekcja sprawdza umiejętność krytycznego myślenia oraz syntezy myśli. Format odpowiedzi (3 x 100 słów) wymaga bardzo konkretnych i zwięzłych wypowiedzi. Sekcja jest oceniana.
 • Sekcja 6 – zadanie pisemne po angielsku: sekcja sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w formie pisemnej oraz umiejętność argumentacji.

Etap 2: rozmowa rekrutacyjna

Rozmowy odbywają się online za pośrednictwem komunikatora wideo. Wideo i dźwięk rozmów są nagrywane. Rozmowa składa się 3 sekcji:
 • Sekcja 1 – rozmowa o formularzu (po polsku):
 • Sekcja 2 – rozmowa o eseju (po angielsku):.
 • Sekcja 3 – pytania dodatkowe:

Harmonogram

 • Rozpoczęcie rekrutacji - 16.08.2021
 • Zakończenie Etapu 1 rekrutacji - 12.09.2021
 • Zakończenie oceny Etapu 1 - 19.09.2021
 • Rozpoczęcie Etapu 2 - 20.09.2021
 • Zakończenie Etapu 2 - 26.09.2021
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji - do 2.10.2021

Aktualności

Edycja 2019

Styczeń 2020. Nabór do II edycji Akademii Szkolnych Talentów trwał od października 2019 roku do stycznia 2020 roku. Rekrutacja była skierowana do dzieci Pracowników Autostrady Wielkopolskiej oraz Autostrady Eksploatacji. Czworo uczestników programu otrzyma profesjonalną pomoc w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wsparcie ekspertów w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjnej.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2019

Grudzień 2019

Podczas uroczystości, która odbyła się w siedzibie Kulczyk Investment w Warszawie, czworo nowych adeptów Akademii Szkolnych Talentów otrzymało pamiątkowe certyfikaty…

… oraz upominki od Sebastiana Kulczyka.

Uczestnikom Akademii gratulowali Dagmara Cieśla z Zarządu KI One…

… oraz Jan Jancewicz, Wiceprezes Zarządu Autostrady Eksploatacji…

… który wraz Krzysztofem Bernatowiczem, Prezesem Zarządu Autostrady Eksploatacji, życzyli wielu sukcesów nowym podopiecznym Akademii.

Edycja 2018

Grudzień 2018. Po ponad dwóch miesiącach zakończył się nabór do Akademii Szkolnych Talentów. Z kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursu wyłoniło 10 laureatów: trójkę nastolatków z Inowrocławia, dwójkę z Warszawy oraz po jednej osobie z Krakowa, Leżajska, Dębna, Żagania i Szczecina. Uczestnicy programu – dzieci w wieku od 14 do 19 lat - otrzymają profesjonalną pomoc w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wsparcie ekspertów w drodze po najlepszą edukację na prestiżowych uniwersytetach zagranicznych.

Relacja z inauguracji Akademii Szkolnych Talentów - Edycja 2019

Grudzień 2019

Uroczystość odbyła się w siedzibie CIECH S.A. w Warszawie. Podczas części oficjalnej laureaci zostali przedstawieni przez Krzysztofa Daniewskiego, prezesa Fundacji Ivy Poland oraz otrzymali specjalne certyfikaty i upominki od Grupy CIECH i Fundacji Ivy Poland.

Przyjęli również gratulacje od Jarosława Sroki z zarządu Kulczyk Investments, który m.in. podziękował rodzicom laureatów za ogromny wysiłek, jakim jest wychowanie tak zdolnej i ambitnej młodzieży.

Artur Osuchowski członek zarządu CIECH S.A. przypomniał, że edukacja i wiedza jest najcenniejszym kapitałem na całe życie.

Dodatkową niespodzianką było wręczenie symbolicznych „biletów do Oksfordu” czterem osobom które zdobyły najwyższe oceny podczas rekrutacji. Na trzydniowe zwiedzanie jednego z najsławniejszych uniwersytetów świata pojadą Szymon Balicki, Antoni Dec, Anna Tetiurka i Aleksandra Witkowska.

Laureaci zostaną objęci indywidualną opieką mentorów Fundacji Ivy Poland, która na co dzień promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Zadbają oni o jak najlepsze wykorzystanie potencjału laureatów oraz pomogą im wybrać najlepszą ścieżkę edukacyjną.

Pierwszy etap naboru trwał od 26 września do 21 października 2018 roku. Pracownicy Grupy CIECH mogli zgłaszać swoje dzieci do programu za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Z kilkudziesięciu zgłoszeń jury konkursu, wybrało 20 finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu. Od 15 listopada do 1 grudnia 2018 roku uczestnicy byli oceniani na podstawie rozmów indywidualnych, które wyłoniły 10 laureatów.

Akademia Szkolnych Talentów

Akademia Szkolnych Talentów to bezpłatny program wsparcia dla dzieci pracowników z Grupy CIECH, Autostrady Wielkopolskiej oraz Autostrady Eksploatacji zainicjowany w 2018 roku przez Sebastiana Kulczyka. Uczestnicy programu otrzymają pomoc od absolwentów najlepszych uczelni świata w rozwinięciu swoich talentów i umiejętności oraz wyborze najkorzystniejszej ścieżki edukacyjnej. Doradcy z Fundacji Nativated przygotują ich także do podjęcia studiów na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Akademia Szkolnych Talentów to wyjątkowy program wsparcia edukacyjnego dla pracowników AWSA, AESA, Ciech i KI One zainicjowany przez Sebastiana Kulczyka. Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych dzieci pracowników spółek w edukacji w liceum i w drodze na najlepsze światowe i polskie uczelnie. Fundacja Nativated, która jest operatorem programu zapewnia uczestnikom regularne indywidualne zajęcia, które wspierają podopiecznych w ich rozwoju. Udział w programie jest bezpłatny a nabór uczestników odbywa się na zasadzie dwuetapowego konkursu.

Fundacja Nativated obejmuje podopiecznych Akademii doradztwem edukacyjnym, które trwa od momentu dołączenia do programu aż do momentu zdania matury. Zajęcia są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Nauczyciele dbają o odpowiedni rozwój talentów, pasji i umiejętności swoich podopiecznych, opracowując indywidualne plany rozwoju. Fundacja systematycznie monitoruje postępy uczestników w nauce, a – w późniejszym etapie – pomaga podopiecznym w przygotowaniu do aplikacji na studia.

Podopieczni otrzymują regularne wsparcie w ramach nauki przedmiotów szkolnych aby upewnić się, że wyniki maturalne, jakie uzyskują są wystarczające na ich wszystkie wymarzone uczelnie. Uczniowie, którzy mają ambicje na udział w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych są objęci programem specjalnych zajęć z laureatami olimpiad, które pomagają im uzyskać najlepsze możliwe wyniki.

Podopieczni Fundacji zostaną również objęci zajęciami merytorycznymi prowadzonymi przez studentów oraz absolwentów najlepszych uczelni polskich i zagranicznych przygotowującymi do aplikacji na najbardziej prestiżowe uniwersytety świata.

Prowadzone przez Fundację zajęcia opierają się na systematycznych indywidualnych spotkaniach realizowanych wirtualnie za pomocą autorskich rozwiązań technologicznych Fundacji.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie podpopiecznemu Akademii Szkolnych Talentów stypendium naukowego na okres studiów na wymarzonej uczelni. Decyzja taka jest wyjątkowym gestem związanym z uhonorowaniem unikalnych osiągnięć stypendysty.

Finalna decyzja zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim:
- udokumentowanych sukcesach naukowych osiągniętych przed dostaniem się na studia.
- udokumentowanej aktywności w inicjatywach pozaszkolnych (konkursy, wolontariaty, działalność społeczna)
- celujących wynikach w nauce i na egzaminie dojrzałości.
- wysokiej punktacji podczas aplikowania na uczelnię zagraniczną, potwierdzającej przyjęcie na studia.

W danym roku może być przyznane maksymalnie jedno stypendium naukowe od Akademii Szkolnych Talentów.

Rolą Akademii Szkolnych Talentów jest umożliwienie podopiecznym rozwoju swoich pasji i zwiększenie szans na dostanie się na wymarzone studia. Doradcy wspierają podopiecznych Akademii często przez kilka lat, do czasu zdania egzaminu dojrzałości, oferując konsultacje i doradzając w zakresie wyboru optymalnej ścieżki edukacyjnej.
W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie podopiecznemu Akademii Szkolnych Talentów stypendium naukowego na okres studiów na wymarzonej uczelni. Decyzja taka jest wyjątkowym gestem związanym z uhonorowaniem unikalnych osiągnięć stypendysty.
Finalna decyzja zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim:
- udokumentowanych sukcesach naukowych osiągniętych przed dostaniem się na studia.
- udokumentowanej aktywności w inicjatywach pozaszkolnych (konkursy, wolontariaty, działalność społeczna)
- celujących wynikach w nauce i na egzaminie dojrzałości.
- wysokiej punktacji podczas aplikowania na uczelnię zagraniczną, potwierdzającej przyjęcie na studia.
W danym roku może być przyznane maksymalnie jedno stypendium naukowe od Akademii Szkolnych Talentów.

„Akademia Szkolnych Talentów” to program skierowany do dzieci pracowników Autostrady Wielkopolskiej, Autostrady Eksploatacji, Ciechu oraz KI One odbywających naukę w liceum lub technikum. Jego uczestnikami mogą zostać uczniowie, którzy dobrze posługują się językiem angielskim, wyróżniają się w nauce, realizują swoje pasje i marzą o studiach na najlepszych uniwersytetach świata i Polski.

Program w 2021 roku obejmie 5 nowych uczniów, którzy zostaną wyłonieni spośród finalistów konkursu. Ograniczona liczba miejsc jest podyktowana wyjątkową formułą programu, którego podopieczni zostaną objęci indywidualnym, wieloletnim i systematycznym doradztwem edukacyjnym oraz programem zajęć merytorycznych.

Rekrutacja do edycji 2021/22 Akademii Szkolnych Talentów odbędzie się w dwóch etapach na przestrzeni sierpnia, września tego roku. Do rozmów rekrutacyjnych w drugim etapie zostanie zaproszonych do 20 osób w oparciu o ocenę formularzy złożonych w etapie pierwszym. Poniżej przedstawiamy harmonogram i zasady tegorocznego naboru. Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji.

Etap 1 – Złożenie formularza aplikacyjnego

- Uczestnicy będą mogli składać aplikacje między 16 sierpnia a 12 września 2021 roku
- Uczestnicy pierwszego etapu będą musieli wypełnić specjalny, interaktywny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej „Akademii Szkolnych Talentów”.
- Zgłoszenie musi zawierać m.in. dane osobowe i kontaktowe uczestnika, informacje o bieżącej i ukończonej edukacji uczestnika, informacje o pasjach i osiągnięciach uczestników. W ramach zgłoszenia kandydat będzie musiał także napisać esej w języku angielskim na wskazany w formularzu temat, opowiedzieć o swoich motywacjach do uczestnictwa w Akademii i wykazać się krytycznym myśleniem w odpowiedzi na pytania problemowe.

Etap 2 – Rozmowy rekrutacyjne

- Uczestnicy wybrani do udziału w drugim etapie zostaną o tym poinformowani do 26 września 2021 roku.
- W ramach drugiego etapu każdy z uczestników odbędzie rozmowę z komisją rekrutacyjną. Rozmowa odbędzie się częściowo w języku polskim a częściowo po angielsku. Rozmowa sprawdzi motywację uczestników, umiejętność krytycznego myślenia jak i zdolność posługiwania się językiem angielskim. Poruszone zostaną także zagadnienia opisane przez uczestników w formularzu złożonym w pierwszym etapie.
- Rozmowy w ramach drugiego etapu odbędą się pomiędzy 27 września a 3 października 2021 roku.
- Uczestnicy wybrani do udziału w Akademii Szkolnych Talentów zostaną o tym poinformowani do 6 października 2021 roku.
- Uczestnicy wybrani do udziału w Akademii Szkolnych Talentów zostaną zaproszeni na uroczystą inaugurację roku szkolnego, która odbędzie się 9 października 2021 roku.

Aby zgłosić kandydaturę swojego dziecka do „Akademii Szkolnych Talentów”, należy wypełnić specjalny interaktywny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej „Akademii Szkolnych Talentów”. Zgłoszenie musi zawierać m.in.

- dane osobowe i kontaktowe Uczestnika;
- dane osobowe i kontaktowe rodzica Uczestnika;
- informacje o bieżącej i ukończonej edukacji Uczestnika;
- informacje o dotychczasowej działalności i doświadczeniu Uczestnika;
- informacje o pasjach, szczególnych zainteresowaniach, osiągnięciach Uczestnika;
- odpowiedzi pisemne na zadanie z zakresu diagnozowania problemów i tworzenia rozwiązań;
- esej Uczestnika w języku angielskim na podany w formularzu temat;
- wyrażoną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, będącego pracownikiem jednego z Partnerów, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym w postaci wizerunku, przez Fundację oraz Partnerów jako administratorów danych, w celach związanych z realizacją i uczestnictwem Uczestnika w Konkursie i potencjalnym uczestnictwem Uczestnika w Akademii Szkolnych Talentów.

Specjalna komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Fundacji Nativated, będzie kierować się przede wszystkim:

- osiągnięciami naukowymi i społecznymi / artystycznymi / sportowymi uczestników;
- oceną eseju napisanego przez kandydatów;
- oceną odpowiedzi na pytania problemowe napisane przez kandydatów;
- poziomem znajomości języka angielskiego;
- motywacją uczestników do podjęcia nauki na prestiżowych uczelniach;
- umiejętnością krytycznego myślenia i argumentacji kandydatów;
- poziomem dojrzałości kandydatów;
- determinacją do osiągnięcia celów edukacyjnych.

Podstawowym celem tego darmowego programu jest wsparcie najbardziej utalentowanych dzieci pracowników AWSA, AESA, Ciechu i KI One poprzez objęcie ich wyjątkową i bezpłatną opieką Fundacji Nativated. Dzięki tej opiece podopieczni znaczącą zwiększają swoje szanse na prawidłowe określenie swoich celów edukacyjnych oraz ich konsekwentną realizację pod okiem profesjonalnych nauczycieli i mentorów.

W skład Komisji Konkursowej wejdzie Prezes Zarządu Fundacji Nativated, Zarząd Fundacji Nativated oraz eksperci powołani przez Fundację.

Partnerem programu jest Fundacja Nativated, która na co dzień promuje i wspiera edukację dzieci na najlepszych światowych uniwersytetach z wykorzystaniem technologii rozwijanych przez portal www.nativated.com, który powołał Fundację do istnienia.

Fundacja dysponuje siecią profesjonalnych nauczycieli szkolnych, olimpijskich oraz studentów i absolwentów najlepszych światowych uczelni, w tym wielu native speakerów języka angielskiego. Większość nauczycieli współpracujących z fundacją studiowała lub studiuje na University of Oxford i University of Cambridge.

Tak, dziecko zakwalifikowane do „Akademii Szkolnych Talentów” będzie nadal objęte programem.

Pracownik AWSA, AESA, Ciech i KI One to każda osoba związana z AWSA, AESA, Ciech lub KI One umową o pracę lub umową cywilnoprawną w dniu zgłoszenia aplikacji do programu.

Tak, eksperci Fundacji Nativated posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do wsparcia dzieci w aplikowaniu na wszystkie najlepsze uczelnie w Polsce, Europie i innych częściach świata. Decyzja o destynacji na studia jest podejmowana wspólnie z podopiecznymi i rodzicami. Mentorzy fundacji pomagają podopiecznym w dywersyfikacji aplikacji dzięki czemu rekrutują oni jednocześnie na uczelnie w wielu różnych krajach.

Celem programu jest wsparcie najbardziej uzdolnionych dzieci pracowników AWSA, AESA, Ciech i KI One w rozwoju ich umiejętności i talentów oraz aplikacji na uczelnie. Program nie gwarantuje środków na pokrycie wszystkich kosztów związanych z podjęciem przez dziecko studiów za granicą, choć może ono liczyć na wsparcie ekspertów Fundacji w pozyskaniu różnorodnych stypendiów.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie podopiecznemu Akademii Szkolnych Talentów stypendium naukowego na okres studiów na wymarzonej uczelni. Decyzja taka jest wyjątkowym gestem związanym z uhonorowaniem unikalnych osiągnięć stypendysty.
Finalna decyzja zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim:
- udokumentowanych sukcesach naukowych osiągniętych przed dostaniem się na studia.
- udokumentowanej aktywności w inicjatywach pozaszkolnych (konkursy, wolontariaty, działalność społeczna)
- celujących wynikach w nauce i na egzaminie dojrzałości.
- wysokiej punktacji podczas aplikowania na uczelnię zagraniczną, potwierdzającej przyjęcie na studia.
W danym roku może być przyznane maksymalnie jedno stypendium naukowe od Akademii Szkolnych Talentów.

Nie ma gwarancji, że podopieczni Fundacji dostaną się na wybrany przez siebie uniwersytet, jednak dzięki opiece w ramach Akademii Szkolnych Talentów uczniowie znacząco zwiększają swoje szanse na sukces. Odpowiedni dobór zajęć dodatkowych, osiągnięcie świetnych wyników maturalnych, sukces w olimpiadzie, celujący wynik na egzaminie językowym, przygotowanie do wszystkich etapów aplikacji na studia – te wszystkie elementy, nad którymi podopieczni pracują z nauczycielami Fundacji są kluczowe na drodze ku wymarzonym uczelniom.