Nie samą szkołą żyje uczeń?

Nowi podopieczni po pierwszym miesiącu nauki w Akademii